Dry mortar production line

Dry mortar production line


Automatic Dry Mortar Production Line

Capacity: 5-60T/H

1.Sand dryer line

2.Mixer ( sand ,cement …..)

3.Automatic Bag Packaging: 25-50kg per bag adjustable

—–videoof Product line : https://www.youtube.com/watch?v=SNkH-LHhpuM

—-Sand dryer Line :https://www.youtube.com/watch?v=a7ank3k-J80

Hotline : 0934040270

Dây chuyền Sản xuất Hồ khô

1.Hệ thống xử lý cát ( Sấy & phân loại ..)

2.Hệ thống cân định lượng trộn ( Ximang & cát ..)

3.Cân đóng bao tự động.

Video : https://www.youtube.com/watch?v=Bv1zcHB8DCc&t=30s