Lắp đặt dây chuyền nghiền đá,thạch cao

Nguyen Minh Mechanical lắp đạt hoàn thiện dây chuyền nghiền thach cao ,Đá …
Năng suất : 5-300 tấn .giờ
-Hệ cấp liệu
-Hê nghiền ngàm
-Sàng phân loại
………
Chi tiết lien hệ : 0934040270
Video:https://www.youtube.com/watch?v=127PXa0ND5chttps://www.youtube.com/watch?v=127PXa0ND5c

Hotline: 0907 991547