Băng tải xích

Băng tải xích


Bảo hành: 12 tháng

Width of conveyor/Bề rộng (mm) 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2400
Conveying capacity /năng suất (m3/h) 35-120 50-165 65-210 80-225 95-300 110-345 135-380 155-420
Conveying speed /Tốc độ truyền (m/s) 0.02-0.2
Conveying angle/Góc 0°-30°
Conveying length / Chiều dài 5-100
Materials conveyed with maximum width

Chiều rộng  tối đa Tải liệu

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2100

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=fJFsTCuD8zg&feature=youtu.be

Hotline: 093 4040 270

Hotline: 0907 991547