Cầu trục

Cầu trục


Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 Tháng

Cầu trục Dầm đôi

  • Tải trọng: 2-30ton
  • Khẩu độ: 5-25m
  • Vận tốc chuẩn động dọc 10-40m/min
  • Vận tốc chuyển động ngang 4-16m/min
  • Vận tốc nâng: 5-10m

Cầu trục Dầm đơn

  • Tải trọng: 2-5ton
  • Khẩu độ: 5-25m
  • Vận tốc chuẩn động dọc: 10-40m/min
  • Vận tốc chuyển động ngang: 4-16m/mi
  • Vận tốc nâng: 5-10m

Hotline: 0907 991547