DÂY CHUYỀN SẤY CÔNG NGHIỆP

Sản phẩm

DÂY CHUYỀN SẤY CÔNG NGHIỆP

Giới thiệu

Dây chuyền sản xuất bột cá / Production line of fish meal
- Thiết bị áp lực / Pressure equipment
- Hệ thống xử lý bụi / Dust disposal system
- Hộ thống xử lí nước thải / Sewage disposal system
- Chế tạo thiết bị nâng chuyển-(Palang, cầu, cổng trục) /
Manufacturing lifting device-(Palang, overhead crane, gantry crane)

Đặc tính kỹ thuật

Dây chuyền sản xuất bột cá / Production line of fish meal
- Thiết bị áp lực / Pressure equipment
- Hệ thống xử lý bụi / Dust disposal system
- Hộ thống xử lí nước thải / Sewage disposal system
- Chế tạo thiết bị nâng chuyển-(Palang, cầu, cổng trục) /
Manufacturing lifting device-(Palang, overhead crane, gantry crane)

DÂY CHUYỀN SẤY CÔNG NGHIỆP
Sơ đồ nguyên lý

Dây chuyền sản xuất bột cá / Production line of fish meal
- Thiết bị áp lực / Pressure equipment
- Hệ thống xử lý bụi / Dust disposal system
- Hộ thống xử lí nước thải / Sewage disposal system
- Chế tạo thiết bị nâng chuyển-(Palang, cầu, cổng trục) /
Manufacturing lifting device-(Palang, overhead crane, gantry crane)
- Thiết kế , Gia công chế tạo lắp hệ thống bồn, chứa , Khuấy công
nghiệp / Designing, processing of Storage tank, industrial agitator
- Dây chuyền tự động đúc Kim Loại / Automatic line casting Metals
- Dây chuyền sản xuất vữa khô / Production line of dry mortar
- Dây chuyền sấy cát sông / River sand drying line
- Dây chuyền sản xuất gang tay y tế / Production line of

Dây chuyền sản xuất bột cá / Production line of fish meal
- Thiết bị áp lực / Pressure equipment
- Hệ thống xử lý bụi / Dust disposal system
- Hộ thống xử lí nước thải / Sewage disposal system
- Chế tạo thiết bị nâng chuyển-(Palang, cầu, cổng trục) /
Manufacturing lifting device-(Palang, overhead crane, gantry crane)
- Thiết kế , Gia công chế tạo lắp hệ thống bồn, chứa , Khuấy công
nghiệp / Designing, processing of Storage tank, industrial agitator
- Dây chuyền tự động đúc Kim Loại / Automatic line casting Metals
- Dây chuyền sản xuất vữa khô / Production line of dry mortar
- Dây chuyền sấy cát sông / River sand drying line
- Dây chuyền sản xuất gang tay y tế / Production line of

Sản phẩm liên quan
Hotline: 093 4040 270