TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ MÁY MÓC – THIẾT BỊ

Hotline: 093 4040 270
Tiếng Việt Change Language
TƯ VẤN GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ MÁY MÓC – THIẾT BỊ
Ngày đăng: 20/02/2022 02:19 PM

  1. Khảo sát thực tế nhà máy.

  2. Thiết kế đưa ra giải pháp công nghệ.

  3. Chế tạo lắp đặt.

  4. Chạy bàn giao, đánh giá tính hiệu quả.

   

  Youtube Map Zalo
  Hotline
  Kinh Doanh
  KD Miền Nam
  Phòng Điều Hành
  KD Miền Bắc